หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ราชมงคลสุวรรณภูมิส่งเสริมกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิส่งเสริมกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรม (กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ) เพื่อสร้างเสริมความดีด้วยจิตอาสาของนักศึกษาจากหัวใจ และเป็นสิ่งเริ่มต้นที่ดี ในการร่วมมือร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นในสังคมของมหาวิทยาลัย เมื่อวันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น ๘ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 ภาพ / จัดทำ : สุบิน งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready