หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
บริหารฯ หันตรา เปลี่ยนขยะเป็นประโยชน์เพื่อชุมชน

 

 

บริหารฯ หันตรา เปลี่ยนขยะเป็นประโยชน์เพื่อชุมชน

          อาจารย์นนทลี บุญทัด การุณยศิริ และอาจารย์นิติมา สุวรรณโกมลอาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมโครงการอบรมส่งเสริมกิจกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยในหมู่บ้านและชุมชนตำบลหันตรา เพื่อให้ความรู้การเปลี่ยนหลอดพลาสติกที่ใช้แล้วให้เป็นหมอนสำหรับผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ โดยมี นายบดินทร์ เกษมศานติ์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลหันตรา เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลหันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

ภาพ :  คณะบริหารธุรกิจฯ / จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready