หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
มทร.สุวรรณภูมิ แนะนำแนวทางการเข้าศึกษาต่อ

 

 

มทร.สุวรรณภูมิ แนะนำแนวทางการเข้าศึกษาต่อ

      คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับงานสื่อสารองค์กรและกิจการระหว่างประเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ออกพื้นที่จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนที่เปิดสอน และแนะนำแนวทางการเข้าศึกษาต่อใน มทร.สุวรรณภูมิ ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเมื่อวันศุกร์ที่  ๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ภาพ/จัดทำ: ธนัชพร งานสื่อสารองค์กรฯ Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready