หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ทอ.อบรมอากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตร

 

ทอ.อบรมอากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตร

 

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตร โดยได้รับเกียตริจาก นายธาวัน อุทัยเจริญพงษ์ ตำแหน่งวิศวกรอาวุโส นายเฉลิม จันทร์จุ่น ตำแหน่งนักบินโดรน พร้อมด้วยทีมงานจาก บริษัทเอชจี โรโบติกส์ จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง ทฤษฎีและหลักการทำงานของเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ และกฎหมายเกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน ประหยัดเวลา ป้องกันอันตรายจากสารพิษสู่เกษตรกรและควบคุมการผลิตได้อย่างแม่นยำ เมื่อวันอังคารที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๓๒๐๓๑๗ ชั้น ๓ อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

ภาพ/จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready