หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ผลการประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ ๓ ชิงถ้วยพระราชทาน

 

ผลการประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ ๓ ชิงถ้วยพระราชทาน

          ผู้ช่วยศาสตราจาร์ย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ)  เป็นประธานในพิธีปิดและมอบเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรให้กับโรงเรียน ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ ๓ ประเภททีม ๔ คน  ชิงถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี  ซึ่งผลการประกวดรางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง จังหวัดปราจีนบุรี  และรางวัลชนะเลิศระดับอุดมศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร   เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น ๓ อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ/จัดทำ: ธนัชพร งานสื่อสารองค์กรฯ Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready