หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
โครงการพัฒนามาตราฐานทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษา

 

โครงการพัฒนามาตราฐานทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษา

 

         คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์จัดโครงการพัฒนามาตราฐานทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษาโดย อาจารย์สัญญา คำจริง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.พุทธิดา สกุลวิริยกิจกุล อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   พระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาเมื่อวันพุธที่ ๒๙มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ชั้น ๓ อาคารเลิศสรรพวิทย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์นนทบุรี    (เขตเหนือ)

ภาพ/ เรียบเรียง:อภิเษก  จัดทำ: หน่วยสื่อสารองค์กร กองบริหารทรัพยากรนนทบุรีBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready