หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
การแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๔

 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ศูนย์สุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการ "การแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๔"  ประเภทคอนกรีตมวลเบา ประเภทเบาที่สุด ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ มกราคม ๒๕๖๓  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล  ควบคุมโดย อาจารย์ลาวัลย์ ขันเกษตร และอาจารย์ชลธิชา จีบตะคุ

 

 

ข้อมูล : คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรราศาสตร์Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready