หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานปัจฉิมนิเทศและร่วมลงนามบริษัท จีเอเบิล จำกัด

   

         

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานปัจฉิมนิเทศและร่วมลงนามบริษัท จีเอเบิล จำกัด

            เมื่อวันอังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563 ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ บริษัท จีเอเบิล จำกัด โดยมีผู้ร่วมลงนาม ได้แก่ อาจารย์ตะวัน ขุนอาสา รองคณบดี อาจารย์อนุชา ซาเฮาะ หัวหน้าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คุณกมลทิพย์ สรรพศรี ตำแหน่ง Executive Vice President และ คุณขวัญฤทัย แน่นหนา ตำแหน่ง Senior Vice President ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการความร่วมมือทางด้านวิชาการ การเรียนการสอน และการพัฒนาหลักสูตร เพื่อสร้างบุคลากรทางด้าน Data Engineering เพื่อรองรับ “Big Data” ในยุคดิจิทัล และนอกจากนี้ยังมีบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง G-Able & Inspiration โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ หอประชุมศรีพิทยาคาร อาคารศรีพิทยาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตราและดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ทั้ง 3 ศูนย์พื้นที่ ได้แก่ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ในวันที่ 21 มกราคม 2563 ศูนย์นนทบุรี ในวันที่ 23 มกราคม 2563 ศูนย์สุพรรณบุรี ในวันที่ 24 มกราคม 2563  โดยมีบริษัท จีเอเบิล จำกัด ร่วมจัดกิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาหลักสูตร เพื่อสร้างบุคลากรทางด้าน Data Engineering เพื่อรองรับ “Big Data” ในยุคดิจิทัลBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready