หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
เข้าร่วมประชุมและรับรางวัลโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562

เข้าร่วมประชุมและรับรางวัลโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น

โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562

 

        เมื่อวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยนายณัฐพงศ์ สนองคุณ รองคณบดีประจำศูนย์สุพรรณบุรี พร้อมด้วยอาจารย์ทีมงาน เข้าร่วมรับรางวัลโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยได้รับรางวัลโครงการแบบอย่างเด่นเฉพาะด้าน ได้แก่ รางวัลสร้างสรรค์นวัตกรรมแบบจำลองเพื่อการเรียนรู้ โครงการพัฒนาสื่อการสอนด้วย IOT สถาบันพี่เลี้ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา รางวัลการสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อโรงเรียน โครงการพัฒนากระบวนการออกแบบการใช้เทคโนโลยีสำหรับ Smart Farm เพื่องานเกษตรโรงเรียน สถาบันพี่เลี้ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready