หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ทอ.พัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

 

ทอ.พัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

              ดร.ธวัฒน์ชัย งามศิริรองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ ) เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ให้เป็นที่น่าสนใจ ตอบสนองต่อผู้เรียนและสถานประกอบการ เป็นไปตามนโยบายมาตรฐานคุณวุฒิ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้มีการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต เมื่อวันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคาร ๑ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ/จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready