หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
โครงการจัดการความรู้บูรณาการศิลปวัฒนธรรมไทย ๔ ภาค

 

โครงการจัดการความรู้บูรณาการศิลปวัฒนธรรมไทย ๔ ภาค

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริมา  แก้วเกิด รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการจัดการความรู้บูรณาการศิลปวัฒนธรรมไทย ๔ ภาค เพื่อให้นักศึกษารู้จักและเรียนรู้วิถีชีวิตของแต่ละภาครวมถึงวัฒนธรรมไทยด้านการแต่งกาย และประเพณีการตักบาตร เมื่อวันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๒มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 ภาพ :หัตถ์เทพ / จัดทำ : สุบิน งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready