หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
เตรียมความพร้อมและพัฒนาด้านบุคลิกภาพสู่สถานประกอบการ

 

เตรียมความพร้อมและพัฒนาด้านบุคลิกภาพสู่สถานประกอบการ

 

          สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา หัวข้อ “บุคลิกภาพและพฤติกรรมที่จำเป็นในสถานประกอบการ” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ทางด้านบุคลิกภาพและการพัฒนาตนเอง โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุภาพร จันทร์เพชร สถาบันฝึกอบรม Key Solutions Trainingเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ เมื่อวันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศรีพิทยาคาร ชั้น ๒ อาคารศรีพิทยาคาร มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

ภาพ / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready