หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ราชมงคลสุวรรณภูมิปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒

 

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดงานและกล่าวปัจฉิมโอวาทให้กับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ในโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมี ดร.เอกชัย  เนาวนิช ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์ทิพย์วัน  สุขสัน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมเสวนาให้ความรู้แนะแนวการปฏิบัติตนในการเตรียมตัวของศึกษา พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยเกียรติศักดิ์ รักษาสัตย์ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “Talent New Generation” เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ในการก้าวเข้าสู่สถานประกอบอาชีพและศึกษาต่อ เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมพระพิรุณ ระลึกโปรดเกล้า มทร.สุวรรณภูมิศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา  

 

 

ภาพ / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready