หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

 

         อาจารย์เรืองสิน ปลื้มปั่น ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ)เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๓ เพื่อรวบรวมผลงานและจัดทำเอกสารภายในมหาวิทยาลัย พร้อมส่งแผนการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม โดยยึดหลักคุณธรรม ๔ ประการ “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา” เพื่อเข้ารับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ โดยกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready