หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
นายกสภามหาวิทยาลัยฯ แสดงความยินดี แก่ คณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษาและผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

นายกสภามหาวิทยาลัยฯ แสดงความยินดี แก่ คณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษาและผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

             ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยฯมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แก่นายสุรพล พลอยสุข คณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงแรงงาน และ อาจารย์ทิพย์วัน สุขสันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในการประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯอาคารราชมงคล ๓๖มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์นนทบุรี (เขตใต้)

 

ภาพ/ เรียบเรียง:อภิเษก  จัดทำ: หน่วยสื่อสารองค์กร กองบริหารทรัพยากรนนทบุรีBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready