หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
เตรียมความพร้อมเดินการกุศลราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๓

 

เตรียมความพร้อมเดินการกุศลราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๓

        อาจารย์อนนท์ บูชาพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเดินการกุศลราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๓ ในวันเสาร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๐๐ น. ณ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมีคณะกรรมการแต่ละฝ่ายเข้าร่วมหารือ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready