หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
พัฒนาหลักสูตรผลิตบัณฑิตคุณภาพสู่สถานประกอบการอย่างมืออาชีพ

 

พัฒนาหลักสูตรผลิตบัณฑิตคุณภาพสู่สถานประกอบการอย่างมืออาชีพ

          ดร.ธวัฒน์ชัย  งามศิริ  รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรให้เป็นที่น่าสนใจตอบสนองต่อผู้เรียน และสถานประกอบการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคาร ๑ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ : คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ       จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready