หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ร่วมแถลงข่าวจัดแข่งขันกีฬาราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๖ “ตะวันออกเกมส์”

 

ร่วมแถลงข่าวจัดแข่งขันกีฬาราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๖ “ตะวันออกเกมส์”

         อาจารย์เรืองสิน ปลื้มปั่น ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยนางฤทัยชนก โพธิ์งาม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา อาจารย์ปราชญ์ พวงเงิน รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศเจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๖ “ตะวันออกเกมส์” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๗  มกราคม ๒๕๖๓  ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี

ภาพ : กองพัฒนานักศึกษา       จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready