หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ กราบสวัสดีปีใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา หาสิตพานิชกุล

 

อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ กราบสวัสดีปีใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา หาสิตพานิชกุล

 

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนาอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เข้ากราบขอพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา หาสิตพานิชกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิคนที่ ๑เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓เมื่อวันอังคารที่ ๗มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ณ บ้านพักย่านถนนรามคำแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  

 

ภาพ/ เรียบเรียง:อภิเษก 

จัดทำ: หน่วยสื่อสารองค์กร กองบริหารทรัพยากรนนทบุรีBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready