หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
นักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมสร้างเครือข่ายพัฒนามหาวิทยาลัยไทย

 

นักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมสร้างเครือข่ายพัฒนามหาวิทยาลัยไทย

              นายปริญญา แสงไวย์นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นายกองค์การนักศึกษาและนายจิเมล เปสตานโญ นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ นายกสโมสรคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมประชุมสภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยสมัยสามัญ ครั้งที่ ๑๐ เพื่อให้สภานิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศได้สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนมุมมองประสบการณ์และนโยบายการทำงานในแต่ละมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ณมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

 

ภาพ : มหาวิทยาลัยบูรพา     จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready