หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
พิธีบวงสรวงพระพิรุณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

 

 พิธีบวงสรวงพระพิรุณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

                   ผศ.ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา  อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมพิธีบวงสรวงพระพิรุณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เนื่องในโอกาสครบรอบการเบิกพระเนตรองค์พระพิรุณ ๔๖ ปี ซึ่งสถิตเป็นศรีสง่า ณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา  เพื่อแสดงถึงความเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ อีกทั้งเป็นการสืบสานไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม ในการแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อสถาบันการศึกษาตลอดจน เพื่อเป็นสิริมงคลเป็นขวัญและกำลังใจ แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒  ณ บริเวณลานหน้าองค์พระพิรุณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ/จัดทำ: ธนัชพร งานสื่อสารองค์กรฯ Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready