หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
เกษตรอาสาพัฒนาสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๕

 

เกษตรอาสาพัฒนาสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๕

               อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) จัดกิจกรรมเกษตรอาสาพัฒนาสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๕ ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบ ๆ อาคารเรียนให้สะอาด สวยงาม เป็นการเสริมสร้างให้นักศึกษาตระหนักถึงประโยชน์ส่วนรวม มีจิตสาธารณะ และเป็นจิตอาสาในการพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัย เมื่อวันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา  หันตรา    

ภาพ: สุชาดา คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ/ จัดทำ: ธนัชพร งานสื่อสารองค์กรฯ Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready