หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
รายงานผลการดำเนินงานวิจัยและนวัตกรรม

 

รายงานผลการดำเนินงานวิจัยและนวัตกรรม

 

           รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(มทร.สุวรรณภูมิ)เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิจัย ในการประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานระยะ ๑๒ เดือน ภายใต้แผนงาน วิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับสินค้าเกษตรและการท่องเที่ยว โดยชุมชนด้วยการมีส่วนร่วม โดยมีนักวิจัยและชุมชนเข้าร่วมรายงานจำนวน ๒๐ โครงการวิจัย  ซึ่งจัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาเมื่อวันที่ ๒๖ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น ๒ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ  มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 ภาพ/จัดทำ : สุบิน งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready