หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ราชมงคลสุวรรณภูมิจัดอบรมภาษาและการสื่อสาร

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิจัดอบรมภาษาและการสื่อสาร

            สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(มทร.สุวรรณภูมิ)จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา เพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓โดยมี อาจารย์กันตวีร์  เวียงสิมา ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย   หัวข้อ “ภาษาและการสื่อสาร ๑”เมื่อวันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศรีพิทยาคาร ชั้น ๒  อาคารศรีพิทยาคาร มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 ภาพ/จัดทำ : สุบิน งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready