หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ราชมงคลสุวรรณภูมิสร้างเครือข่ายด้านประกันคุณภาพการศึกษา

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิสร้างเครือข่ายด้านประกันคุณภาพการศึกษา

 

         นายศราวุฒิ ศิริเชิดฉันท์ นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมโครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษาและพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการประกันคุณภาพของนักศึกษา ครั้งที่ ๑๒ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านกิจการนักศึกษาให้บุคลากรและนักศึกษาได้ร่วมระดมความคิดและหาแนวทางการจัดกิจกรรมในรูปแบบใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖  ธันวาคม ๒๕๖๒ ณหอประชุมรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี

 

จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready