หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมสัมมนาเป้าหมายความเป็นสากลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมสัมมนาเป้าหมายความเป็นสากลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

         นางฤทัยชนก โพธิ์งาม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยนางสาวชวนพิศ เปรมกมลหัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง บทบาทของความเป็นสากลของอุดมศึกษาต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั้งยืน: ความเสมอภาคทางเพศในบริบทของไทย [A Seminar on the Roles of Higher Education Internationalization in Achieving Sustainable Development Goals : Gender Equality in the Thai Context]

 

 

โดยมีดร.อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาความเป็นสากลของอุดมศึกษาที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั้งยืน(SDGs) ในด้านการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมพลูแมนคิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ

 

 

ภาพ : กองพัฒนานักศึกษา  / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready