หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ส่งเสริมความเข้มแข็งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 

ส่งเสริมความเข้มแข็งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 

                คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ)จัดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยได้รับเกียรติจากพ.ต.อ.ชนะ สุวรรณโกมล อดีตรอง ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ มาบรรยายเรื่อง ปัญหายาเสพติดกับความมั่นคงของชาติ และคุณพีรวิชญ์ พิกุล นักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรม จ.สระบุรี กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน มาบรรยายเรื่อง เกียรติยศกับความตาย เมื่อวันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น ๘ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

                                                                                                     ภาพ / จัดทำ :ธินินทร งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready