หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
กลยุทธ์การเขียนหนังสือราชการ

 

กลยุทธ์การเขียนหนังสือราชการ

 

          ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุณคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดการอบรมหลังสูตรกลยุทธ์การเขียนหนังสือราชการ พร้อมทั้งเป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อให้การเขียนหนังสือราชการถูกต้องเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมีบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและส่วนราชการของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมอบรม  เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ อาคารคณะศิลปะศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

ภาพ / จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready