หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมรำลึกเนื่องในวันประกาศขึ้นทะเบียนอยุธยามรดกโลก

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมรำลึกเนื่องในวันประกาศขึ้นทะเบียนอยุธยามรดกโลก

          ดร.อนุรักษ์ เมฆพะโยมผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมพิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง)  ในงานรำลึกเนื่องในวันประกาศขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เป็นมรดกทางวัฒนธรรมระดับโลก และกิจกรรม “รักษ์อยุธยา รักษ์มรดกโลก”การแปลอักษรข้อความว่า “อยุธยาภูมิใจ มรดกไทย มรดกโลก” ของนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมออกแบบข้อความในการแปลอักษรโดยมีนายภานุ แย้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในงานดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภรองอธิการบดี ได้รับเกียรติเป็นพิธีกรในครั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) และบริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (หลังเก่า)

ภาพ / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready