หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมหารือ จีน – ไทยอุตสาหกรรมไทย ๔.๐”

 

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมหารือ จีน – ไทยอุตสาหกรรมไทย ๔.๐”

         ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรมนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิพร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี และผู้บริหารเข้าร่วมประชุมหารือกับสถาบันสังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี Professor Gro Peiyong, Vice Presidentพร้อมคณะจากChinese Academy of Social Sciences (CASS)ร่วมหารือความร่วมมือในหัวข้อ “One Belt and Roadความร่วมมือจีน – ไทยอุตสาหกรรมไทย ๔.๐” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒  ธันวาคม ๒๕๖๒ ณห้องประดิษฐ์ เปรมโยธินอาคารธรรมนิติ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย – จีน กรุงเทพฯ

จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready