หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฯ จัดกิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ (KM)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฯ จัดกิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ (KM)                  

           คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรจัดกิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ (KM) ด้านผลิตบัณฑิต ด้านวิจัย และด้านบริการวิชาการ เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในคณะได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรียนรู้ร่วมกันทั้ง ๕ สาขาวิชา เป็นการจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้ของบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ และนำความรู้นั้นมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ในการดำเนินงานต่อไป เมื่อวันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคาร ๑ มทร.สุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา   

ภาพ/ จัดทำ: ธนัชพร งานสื่อสารองค์กรฯ

 


Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready