หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
พัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริฯ

 

พัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริฯ

        สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงพื้นที่สำรวจบริบทชุมชน ตำบลพระยาบันลือ เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน ร่วมกับภาคีเครือข่าย องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรมประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยลาดบัวหลวง โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา โรงเรียนสอนดี เพื่อนำมาวางแผนการดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีดร.อนุรักษ์ เมฆพะโยม  ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์วิชัย มาแสงรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จาก ๖ คณะ๑ สถาบัน ร่วมหารือในการเตรียมงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

    ภาพ: สวพ. , สวส. , ณัฎฐา / จัดทำ :ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กร ฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready