หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
"โครงการพัฒนาคูน้ำ ตามโครงการจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์"

"โครงการพัฒนาคูน้ำ ตามโครงการจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์"

 

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์ยืนรองอธิการบดี ประจำศูนย์พื้นที่สุพรรณบุรี เป็นประธาน "โครงการพัฒนาคูน้ำ ตามโครงการจิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรีโดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร  และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี ร่วมใจทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคูน้ำด้านหน้ามหาวิทยาลัย ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี  เมื่อวันพุธที่ ๔ ธันวาคมคม ๒๕๖๒

จัดทำ : บุษกรณ์ งานสื่อสารองค์กร ฯ ศูนย์สุพรรณบุรีBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready