หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง รณรงค์รวมพลังสร้างความดี Good Guy Run 2019

 

ร      ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง รณรงค์รวมพลังสร้างความดี Good Guy Run 2019

        ดร.อนุรักษ์ เมฆพะโยม ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง รณรงค์รวมพลังสร้างความดี และร่วมแปลอักษรในงานวิ่ง Good Guy Run 2019 จัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาคมชมรมเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพไทย ร่วมกับภาคเครือข่ายทุกภาคส่วน เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี

 

ภาพ : สำนักวิทยบริการฯ    / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready