หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมฟังการบรรยายพิเศษ

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมฟังการบรรยายพิเศษ

 

       ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมฟังการบรรยายพิเศษ “การเตรียมความพร้อมกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อตอบโจทย์ประชาคมอาเซียน โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์  เสถียรไทยนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นผู้บรรยาย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมตะโกราย ๑ อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา

จัดทำ : สุบิน งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready