หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายกิจการนักศึกษา

 

เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายกิจการนักศึกษา

       อาจารย์เรืองสิน ปลื้มปั่น ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยนางฤทัยชนก โพธิ์งาม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑๑ เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายด้านกิจการนักศึกษา เมื่อวันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ อาคารราชนครินทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา  

ภาพ : กองพัฒนานักศึกษา        จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready