หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
สารสนเทศจัดอบรมทักษะการเป็นพิธีกรอย่างมืออาชีพ

 

สารสนเทศจัดอบรมทักษะการเป็นพิธีกรอย่างมืออาชีพ

 

                 สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสาระสนเทศจัดโครงการ  อบรมทักษะการเป็นพิธีกรในงานพิธีการ และวิทยากร มืออาชีพ โดยได้รับเกียรติบรรยายจาก ผศ.ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ รองอธิการบดีประจำศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ให้เกียรติบรรยายให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมอบรม ในรายวิชา seminar in information management สำหรับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ชั้นปีที่ ๔ ในวันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมกลาโหม อาคาร๗ ชั้น๒ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

 

 

ภาพ / จัดทำ : พิพัฒน์ ปชส.กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี มทร.สุวรรณภูมิBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready