หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
พิธีมอบธงสี “บริหารธุรกิจฯ วาสุกรีเกมส์” ครั้งที่ ๑๑

 

พิธีมอบธงสี “บริหารธุรกิจฯ วาสุกรีเกมส์” ครั้งที่ ๑๑

 

                ผศ.ดร.สาลินันท์ บุญมี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกียรติเป็นประธานมอบธงสีให้กับแม่สีทั้ง ๔ สี ประกอบไปด้วย สีเขียว (สาขาวิชาการตลาด , สีแสด (สาขาวิชาการบัญชี) , สีม่วง (สาขาวิชาการจัดการ และสีเหลืองสาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา  ทุกสาขาวิชาเข้าร่วม ในวันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬา มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนคศรีอยุธยา วาสุกรี

 

ภาพ / จัดทำ : พิพัฒน์ ปชส.กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี มทร.สุวรรณภูมิBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready