หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมจิตอาสาพัฒนาถนนอู่ทอง

 

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมจิตอาสาพัฒนาถนนอู่ทอง

             จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดกิจกรรมพัฒนาถนนอู่ทอง(ถนนรอบเกาะเมือง) ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เกียรติเยี่ยมชมและพบปะกับผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความสะอาดถนน อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกและความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่รวมถึงบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ในการรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัยและชุมชน ในวันอังคารที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ถนนอู่ทอง หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

ภาพ / จัดทำ : พิพัฒน์ ปชส.กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี มทร.สุวรรณภูมิBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready