หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
การประชุมรับการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขาอาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

 

 

การประชุมรับการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

สาขาอาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะชั้น และ ชั้น

 

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ผู้ช่วยอธิการบดีผู้แทนอธิการบดีเป็นประธานการประชุมการรับตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขาอาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะชั้น๒และ ชั้น๓ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) โดย ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชระศรีสำเริงหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีแม่พิมพ์และคณาจารย์ ประจำศูนย์เทคโนโลยีแม่พิมพ์ ร่วมนำเสนอข้อมูลและนำคณะกรรมการเยี่ยมชมห้องปฎฺบัติการ เมื่อวันอังคารที่ ๒๖พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ณ ศูนย์เทคโนโลยีแม่พิมพ์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์นนทบุรี

 

 

ข้อมูล: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ ผู้ช่วยอธิการบดี

ภาพ/ เรียบเรียง:อภิเษก   จัดทำ: หน่วยสื่อสารองค์กร กองบริหารทรัพยากรนนทบุรีBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready