หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ออกแนะแนวทางการศึกษา ณ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรีและโรงเรียนนครนนท์วิทยา ๔ วัดบางแพรกเหนือ

 

มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ออกแนะแนวทางการศึกษา ณ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรีและโรงเรียนนครนนท์วิทยา ๔ วัดบางแพรกเหนือ

            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์นนทบุรี ออกแนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ ๖โดยมีคณาจารย์จาก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะและสาขาวิชา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ณ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรีอำเภอบางใหญ่และ โรงเรียนนครนนท์วิทยา๔วัดบางแพรกเหนือ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ภาพ/ เรียบเรียง:อภิเษก   จัดทำ: หน่วยสื่อสารองค์กร กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี

 Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready