หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ออกแนะแนวทางการศึกษา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

 

มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ออกแนะแนวทางการศึกษา

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

         คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิออกแนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ให้นักเรียน ระดับ ปวส. โดยมีคณาจารย์ประจำคณะเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะ สาขาวิชา และหลักสูตรการเรียนการสอนในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

 

ภาพ/ เรียบเรียง:อภิเษก   จัดทำ: หน่วยสื่อสารองค์กร กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี

 Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready