หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก > Detail ...
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง คุณสมบัติ การรับสมัคร และกระบวนการสรรหา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

เรื่อง คุณสมบัติ การรับสมัคร และกระบวนการสรรหา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

1.ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง คุณสมบัติ การรับสมัคร และกระบวนการสรรหา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

   - แบบ คสผ. 001 ใบสมัคร

   - แบบ คสผ. 002 ใบเสนอชื่อ 

   - แบบ คสผ.003 ข้อมูลเบื้องต้น

2.ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

3.ประกาศ คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เรื่อง ผลการพิจารณากลั่นกรอบผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

* คลิกที่ลิ้งก์เพื่ออ่านเอกสารแนบด้านใน

 

 

 

 Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready