หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
มอบรางวัลหน่วยงานในมหาวิทยาลัย

 

 

มอบรางวัลหน่วยงานในมหาวิทยาลัย

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการงบประมาณ รางวัลหน่วยงานที่มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ รางวัลหน่วยงานที่มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และรางวัลหน่วยงานที่มีผลการพัฒนาความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยแต่ละหน่วยงานแบ่งเป็นหน่วยงานระดับคณะ หน่วยงานระดับสถาบัน สำนัก กอง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการบริหารจัดการหน่วยงานของตนต่อไป เมื่อวันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารบูรณมงคล สำนักงานอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา                                                       

  ภาพ / จัดทำ :ธินินทร งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready