หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ส่งมอบบ้าน โครงการต่อบ้านเติมฝันบ้านคนพิการและผู้สูงอายุ

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ส่งมอบบ้าน โครงการต่อบ้านเติมฝันบ้านคนพิการและผู้สูงอายุ   

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ จำรัสจรุงผล ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยคุณสินี  จักรธรานนท์ ผู้อำนวยการมูลนิธิอโชก้า(ประเทศไทย) และผู้แทนจากบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ส่งมอบบ้านให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๒๐ หลังคาเรือน ภายใต้โครงการต่อบ้านเติมฝัน โดยการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัทเอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ  ชุมชนตำบลภูเขาทอง ชุมชน ตำบลลุมพลี และชุมชนตำบลคลองสระบัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                

ภาพ/ จัดทำ: ธนัชพร งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready