หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับสถาบัน

 

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับสถาบัน

          ผู้ช่วยศาสตราจาย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล ผู้ประเมินอิสระ/ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาจารย์ณัฐวุฒิ ว่องทรัพย์ทวี ผู้อำนวยการสำนักประกันและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โพธิพันธ์ พานิช รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดร.ดำเนิน ไชยแสง อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และรองศาสตราจารย์สายหยุด อุไรสกุลอาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับสถาบัน เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์กพระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

ภาพ / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready