หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ราชมงคลสุวรรณภูมิ มุ่งมั่นแลกเปลี่ยนรู้ทางการศึกษานานาชาติ

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ มุ่งมั่นแลกเปลี่ยนรู้ทางการศึกษานานาชาติ

                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุณคณบดีพร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์ คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ให้การต้อนรับผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ (Ireland) และผู้แทนจาก ๓ มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไอร์แลนด์ ในโอกาสเดินทางมาเยือนและหารือถึงความเป็นไปได้ในการจัดการศึกษาร่วมกันของทั้งสองประเทศ เน้นการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีจนจบปริญญาโท (หลักสูตร ๓+๒/๕ปี) รวมทั้งการส่งนักศึกษา  และคณาจารย์ไปเรียนภาษาอังกฤษแบบ Short Course เป็นต้น โดยมีแผนการดำเนินงานในการลงนามความร่วมมือต่อไป เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ  ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา        

ภาพ: คณะศิลปศาสตร์   จัดทำ: ธนัชพร งานสื่อสารองค์กรฯ Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready