หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
เสริมศักยภาพสร้างแอปพลิเคชั่น Chatbot สำหรับธุรกิจด้วย Dialogflow

 

เสริมศักยภาพสร้างแอปพลิเคชั่น Chatbotสำหรับธุรกิจด้วย Dialogflow

 

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริมา แก้วเกิด รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนา เรื่อง “การสร้างแอปพลิเคชั่น Chatbot สำหรับธุรกิจด้วย Dialogflow” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ รัตนถิรกุลอาจารย์สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรและนักศึกษาในการสร้างแอปพลิเคชั่น และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องปฏิบัติการ ๒๔๐๕๐๘ ชั้น ๕ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready