หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เพิ่มศักยภาพนิสิตสร้างเครือข่ายผู้นำนักศึกษา

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ เพิ่มศักยภาพนิสิตสร้างเครือข่ายผู้นำนักศึกษา

          นางฤทัยชนก โพธิ์งาม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมโครงการสัมมนาสภานิสิต - นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๒๖ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำในองค์กรนิสิต นักศึกษา แลกเปลี่ยนความรู้ด้านกิจกรรมและสร้างเครือข่ายผู้นำนักศึกษาในการขับเคลื่อนการทำงานด้านกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เมื่อวันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ณ ห้องประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

 

ภาพ : กองพัฒนานักศึกษา      / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready