หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมวิ่งการกุศล “สานพลังเพื่อผู้ติดเชื้อเอดส์”

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมวิ่งการกุศล “สานพลังเพื่อผู้ติดเชื้อเอดส์”

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีพร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวิ่งการกุศล “สานพลังเพื่อผู้ติดเชื้อเอดส์ ณ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี” เพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIV โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ร่วมกันให้บริการน้ำดื่มแก่นักวิ่งที่ใช้เส้นทางผ่านมหาวิทยาลัย เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓  พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี ทุ่งหันตราจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ภาพ / สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready